Ponpen mantentze-lana

  • Home
  • /
  • Ponpen mantentze-lana

Enpresa askok badakite zer nolako aukerak dauden ponpen mantentze-lanerako, eta uste osoa dute Solve IMIn eta antzeko enpresetan, hori egiteko. Gehienetan mantentze-lan zuzentzailea aukeratzen dute beren mantentze-lanaren oinarri gisa. Hain zuzen ere, mantentze-lanetako denboraren eta baliabideen % 90 baino gehiago hutsak konpontzeko erabiltzen da; horren ondorioz kostu ekonomiko handiagoak sor daitezke, ekipoen bizitza erabilgarria labur daiteke eta ekoizpena aurresanezin bihur daiteke.

Instalazioen mantentze-lanak, orokorrean, eboluzio nabarmena dauka gaur egun, batez ere kontrol- eta neurri-ekipoen garapen teknologikoari esker. Profesionalen esku-hartze egokiak azken instalazioan ponpaketa-ekipoen funtzionamendu egokia justifikatzen du alderdi teknikoan eta alderdi ekonomikoan. Solve IMIn ponpen mantentze-lanean espezialistak gara eta askotariko irtenbideak eskaintzen ditugu, bezeroaren beharrizanen arabera.

PROGRAMATUTAKO MANTENTZE-LAN PREBENTIBOA

Ponpaketa-ekipoen funtzionamendu ona gorabeherarik gabe mantentzeko helburua duten jarduera guztien programazioan datza programatutako mantentze-lan prebentiboa.

Ponpaketa-ekipoen mantentze-lan egokiaren barruan sartzen diren zereginetako batzuk honako hauek dira: ikuskapenak, egiaztapenak, segurtasun-frogak, doiketak, kalibratzea, azterketa… laburbilduta, ekipoak aldiro ikuskatzea eta egon litezkeen hutsak detektatzea, eta huts horiek ekipoen funtzionamendu orokorrari kalte egin baino lehen, zuzentzea.

Mota horretako mantentze-lanari esker hau guztia bermatu ahal da: ponpen funtzionamendu hobea, ekipoen iraupen luzeagoa, konponketen kostu txikiagoa eta alfer-denbora laburragoak.

MANTENTZE-LAN PREDIKTIBOA

Hasierako etapetan ponpaketa-ekipoetan hutsak eta akatsak detektatzeko garatzen diren ekintza eta teknika guztietan datza mantentze-lan prediktiboa; helburua da eragoztea huts eta akats horiengatik matxura handiagoak sor daitezela eta ondorioz larrialdiko geldialdiak eta alfer-denborak gerta daitezela.

Detektatzeko teknikak askotarikoak izan daitezke, direla zentzumenen bidez hautemandako akatsak (zarata arraroak, erre-usaina, mihiztatzeen hutsak), direla saiakuntza ez-suntsitzaileak, adibidez parametroen, bibrazioen eta tenperaturen neurketa, olioaren azterketa eta ikuskapena…eta orokorrean, monitorizazio teknologikoarekin.

MANTENTZE-LAN ZUZENTZAILEA

Matxurak antolatu, kudeatu eta konpontzean datza mantentze-lan zuzentzailea.

Mantentze-lan zuzentzaileak ekipamenduetan ikusten diren akatsak zuzentzen ditu, eta horretarako matxurak aurkitzen, zuzentzen eta konpontzen dira. Azken batean, matxuratuta dagoena konpontzean datza. Solve IMIn baliabide propioekin egindako esku-hartze azkarra bermatzen dugu, matxurak sor dezakeen eragin negatiboa murrizteko.